Přehled volání

Přehled volání vám umožňuje evidenci hovorů s klienty. Význam této sekce spočívá v kontrole případných duplicit v nabídkách realitní. Uživatel nejprve při zadá do vyhledávání telefonní číslo, případně email kontaktované osoby.  Pokud není nalezen záznam o kontaktu s daným klientem, můžete přistoupit k zadání nového volání.