Bazoš.cz

Návštěvnost   Bazos.cz  se dle  Netmonitoru pohybuje kolem 160  000 RU/den. Denně se na Bazoš
přidá  kolem  40  000  nových  inzerátů.  Oproti konkurenci se snažíme stavět na maximální přehlednosti a jednoduchosti.

  • Webové stránky: http://www.bazos.cz/
  • Cena za inzerci: 1 Kč za přidání inzerátu